Cijfers

Aantal cliënten en leerlingen

16.767

Cliënten
Revalidatie & Advies  

791

Cliënten
Wonen & Dagbesteding

427

Leerlingen op
Visio-scholen

2.020

Leerlingen op
reguliere scholen met Visio-begeleiding

Aantal medewerkers

2.637

Totaal

2.255

In de zorg 

382

In het onderwijs

Aantal fte

1.904

Totaal

1.628

In de zorg (R&A, W&D en BAO)

276

In het onderwijs

Jaaromzet

€ 199.397.540

Tevredenheid cliënten en leerlingen

Leerlingen speciaal onderwijs  7,9
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs  7,5
Ouders van leerlingen in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs  8,3
Ambulant begeleide leerlingen (cijfers van 2022, meting eens per 3 jaar)  8,3
Ouders van ambulant begeleide leerlingen (cijfers van 2022, meting eens per 3 jaar)  8,5

Cliënten Revalidatie & Advies (volwassenzorg)  8,3
Cliënten Wonen & Dagbesteding (cijfers van 2021, meting eens per 3 jaar, op 5-puntschaal, nieuwe cijfers volgen)
  3,8 

Onze locaties in Nederland

Nederland met het overzicht van Visio locaties