“Let’s talk about our future” levert platform op voor jongeren met een visuele beperking

Onder de noemer “Let’s talk about our future” heeft Koninklijke Visio, samen met nog een aantal andere belanghebbende organisaties, een wereldwijd onderzoek gehouden onder jonge mensen met een visuele beperking. Met als doel om hun wensen en zorgen met betrekking tot de toekomst te inventariseren. 

Uitgangspunt voor het onderzoek was dat alle jongeren met een visuele beperking wereldwijd recht hebben op onderwijs en deelname aan de samenleving. Echter, er blijven obstakels op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Doel van het onderzoek was om boven tafel te krijgen hoe jongeren dit zelf zien.

Feedback van 590 jongeren uit 26 landen

Maar liefst 590 jongeren uit 26 landen en alle delen van de wereld deden mee aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek waren input voor online meetings met jongeren uit de VS, Zuid- Amerika en Azië.

Internationaal jongerenplatform

Tijdens twee bijeenkomsten op 28 en 29 juni 2023 bij Koninklijke Visio in Huizen bespraken de jongeren uit Nederland - online of live aanwezig - de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij ging het over vooroordelen over jongeren met een visuele beperking en sociale netwerken en contacten. Met elkaar werden de belangrijkste thema’s voor een inclusieve toekomst voor jongeren met een visuele beperking in Nederland vastgesteld. Ook werd de ambitie neergelegd van een internationaal jongerenplatform.

Bekijk deze video waarin vijf jongvolwassenen met een visuele beperking in Nederland vertellen over hun toekomstdromen.