Visio-medewerkers met robot

Inzet van Robotica: Hoe kan een hulprobot bijdragen aan een hulpvraag?

Koninklijke Visio doet continu onderzoek naar de toepassing van nieuwe technologieën als onderdeel van het zorgproces en voor gebruik door slechtziende en blinde mensen. Wij hebben hiervoor het VisioLab in het leven geroepen. 

Het VisioLab is een team van experts op het gebied van ondersteunende technologie en innovatie. Dit team is trendwatcher, sparringpartner en adviesorgaan binnen en buiten de organisatie. VisioLab werkt nauw samen met partner- en branche organisaties, Hogescholen en Universiteiten en maakt onderdeel uit van nationale en internationale netwerken op het gebied van innovaties in zorg en onderwijs.

Binnen het VisioLab worden kortdurende onderzoeken gedaan in samenwerking met leerlingen en cliënten. De onderzoeken worden uitgevoerd om een nieuw product te testen op de bruikbaarheid en toegankelijkheid. Hierbij staat de behoefte en hulpvraag van de eindgebruiker altijd centraal. De resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld op het kennisportaal van Visio.

Inzet Robotica binnen woon- en dagbestedingslocaties

Zo hebben we in 2023 binnen ons team Wonen & Dagbesteding onderzocht welke rol een hulprobot kan spelen in het leven van iemand met een visuele en verstandelijke beperking. In een creatieve sessie met (coördinerend) cliëntbegeleiders en gedragswetenschappers zijn veelvoorkomende hulpvragen en thema’s in kaart gebracht. Daarnaast hebben tien bewoners met een lichte tot matige verstandelijke beperking een workshop gevolgd.

In acht bijeenkomsten is deelnemers gevraagd om te denken in mogelijkheden. Alles kan en mag. De vraag “Wat heb jij nodig”, is vaak lastig te beantwoorden. Daarom is er gezocht naar een manier om de vraag aan een creatieve opdracht te koppelen. De bewoners mochten zelf hun eigen robot bedenken en vervolgens gaan bouwen.

Inzicht in behoeften cliënt

De workshop heeft meer inzicht gegeven in de behoeften van de cliënt. Wat prominent naar voren komt, is de behoefte aan meer zelfstandigheid en minder afhankelijk zijn van een ander. Onderwerpen die naar voren kwamen, zijn: hulp bij een rondje wandelen, je verhaal kwijt kunnen na een lange dag, afspraken herinneren en oefenen met het bespelen van een instrument.

De robot als potentiële gesprekspartner

Tijdens de workshops werd er ook gewerkt met Robot Maatje. Hiermee is inzicht verkregen in hoe een bewoner een robot kan zien als een potentiële gesprekspartner. Opvallend was hierbij dat de robot vaak werd vernoemd naar iemand die belangrijk is voor de bewoner. Een teken dat een robot goed kan ondersteunen bij de begeleiding.

Het vervolg

Als vervolg wordt er onderzoek gedaan naar welke bestaande robots eventueel ondersteuning kunnen bieden bij de aangegeven hulpvragen. Ook is er een samenwerkingsverband tot stand gekomen met de Hogeschool Utrecht om individuele hulpvragen verder te onderzoeken en in co-creatie met studenten te komen tot (maatwerk)oplossingen voor deze vragen.