Begeleider met kind met een visuele en verstandelijke beperking

Op weg naar een toekomst­bestendige gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg staat, net als de rest van de zorgsector, voor de opgave om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Een stevige uitdaging, door de stijgende kosten en het steeds moeilijker vinden van personeel in de zorg.

Akkoord

In 2022 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) een akkoord gesloten voor een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Om een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg te realiseren, moeten we kijken naar vernieuwende manieren om de zorg te organiseren. Hiervoor zijn vijf ontwikkelthema’s of “kanslijnen” benoemd.

Onze ambitie

Koninklijke Visio heeft 18 woon- en dagbestedingslocaties voor mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking verspreid over heel Nederland. Wij hebben de ambitie om onze cliënten nu en in de toekomst op tijd passende en betekenisvolle zorg te blijven bieden. Iedere zorgaanbieder gaat de komende tijd aan de slag met twee kanslijnen. Vanuit Koninklijke Visio gaan wij ons richten op de volgende twee centrale ontwikkelthema’s:

  • Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens (kanslijn 1).
  • Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning (kanslijn 5).

Dialoog

Om op de juiste wijze invulling te geven aan deze thema’s, gingen we in gesprek met belanghebbenden door het hele land. Zo hebben we eind 2023 de eerste “dialoogesessies” gehouden met medewerkers, verwanten en vrijwilligers over kanslijn 5: hoe we het netwerk van onze cliënten nog meer kunnen stimuleren en faciliteren als het gaat om hun rol in de zorg en ondersteuning van de cliënt.

We gaan na welke (on)mogelijkheden we zien (of niet), welke initiatieven er al zijn, hoe succesvol die zijn, welke initiatieven nog kunnen worden gestart. Alle vragen, zorgen, initiatieven en ideeën over dit onderwerp brengen we in kaart als input voor de vervolgstappen.

Heb jij suggesties of ideeën? Dan horen wij het graag!
Laat het ons weten via kanslijnen@visio.org

icoon muisklik