Samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen 

In februari 2015 is Koninklijke Visio gestart met de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor diagnostiek bij cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze werkwijze wordt ontwikkeld door samenwerking van Koninklijke Visio en Bartiméus en de Rijksuniversiteit Groningen.

Daarnaast werken de Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijke Visio samen aan onderzoek. Zo doet neuropsycholoog Fleur van der Feen, werkzaam bij Rijksuniversiteit Groningen en als onderzoeker verbonden aan Koninklijke Visio, onderzoek naar de visuele klachten van mensen met Multiple Sclerose (MS).

Multiple Sclerose

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. De ziekte heeft een grote impact op het dagelijks leven, zeker als je nagaat dat de diagnose vaak al wordt gesteld tussen het 20ste en 40ste levensjaar. Deze impact wordt vergroot als er ook nog sprake is van visuele klachten. Visuele klachten worden bij mensen met MS echter vaak niet of niet tijdig herkend of erkend. Hierdoor wordt passende zorg of revalidatie niet altijd bereikt of toegepast. 

90% van de mensen met MS ervaart visuele klachten

Het onderzoek van Fleur van der Feen heeft uitgewezen dat tot 90% van de mensen met MS visuele klachten ervaart, zoals bijvoorbeeld hinder ondervinden van licht, moeite hebben met wennen aan licht of donker, moeite hebben met scherpstellen of meer tijd nodig hebben om iets goed te zien.

Het onderzoek draagt direct bij aan het vergroten van de erkenning, herkenning en het begrip rondom deze klachten en heeft als doel om de revalidatiezorg voor mensen met MS met visuele klachten te verbeteren.

Standaard screening visuele klachten

Als onderdeel van het onderzoek is er een vragenlijst ontwikkeld om visuele klachten in kaart te brengen, de Screening Visuele Klachten (SVK). Deze screening helpt visuele klachten vroegtijdig op te sporen en mensen met klachten goed te kunnen doorverwijzen. Het UMC Groningen gebruikt de screening nu als onderdeel van de standaard zorg voor mensen met MS.

Wij hopen dat andere ziekenhuizen en zorginstellingen die mensen met MS behandelen, deze vragenlijst gaan inzetten. Zo kunnen nog meer mensen met MS goed worden geholpen. 

Het volledige onderzoek van Fleur van der Feen staat, samen met een ingesproken versie van het onderzoek en de belangrijkste resultaten, op www.fleurvanderfeen.nl