“Een wendbaar Visio”

In de eerste drie maanden van 2022 werden we nog hard geraakt door het coronavirus. Cliënten moesten hun behandeling afzeggen, leerlingen mochten niet naar school en medewerkers waren ziek. De grootste uitdaging in zo'n situatie, maar van groot belang, is om goede zorg en onderwijs te blijven leveren. Uit de kwaliteitsrapportages blijkt dat we hierin zijn geslaagd. Wij zijn trots op hoe we, ondanks de hoge werkdruk, de zorg en onderwijs hebben kunnen leveren die cliënten en leerlingen van ons gewend zijn.

Dit is één van de voorbeelden van afgelopen jaar van een wendbaar Visio. We kijken breed naar de cliënt, naar maatschappelijke impact, gebruiken kennis en innovatie, doen dat met vele partners, maar bovenal met bevlogen medewerkers.

Vooral Revalidatie & Advies voelde afgelopen jaren druk om het hoofd boven water te houden. Terwijl medewerkers hard werkten om zich staande te houden, zijn er mooie stappen gezet in de strategie Wendbaar van R&A, die we “Zicht op Zorg” noemen. Belangrijke speerpunten uit Zicht op Zorg zijn onder andere het leveren van passende zorg en het bevorderen van selfcare. We hebben er vertrouwen in dat we dit in het nieuwe jaar voort kunnen zetten.

Visio quote voorwoord

Bij Wonen & Dagbesteding was het alle hens aan dek. We zijn er trots op dat medewerkers onder forse druk, ontstaan door veel uitval en openstaande vacatures, hun verantwoordelijkheid hebben genomen en het hen gelukt is de zorg op kwalitatief goed niveau te houden. 

Kennis- en expertiseontwikkeling is heel relevant voor onze organisatie en de maatschappij, daar zijn we elke dag mee bezig. Om het niet alleen vandaag goed te doen voor mensen met een visuele beperking, maar ook morgen en overmorgen. Binnen Wonen & Dagbesteding begint dit ook steeds meer in de haarvaten te zitten. In 2022 hebben projectleiders een training projectmanagement afgerond, is de visie op expertiseontwikkeling bepaald en zijn vele expertiseprojecten gestart. Met als doel om betekenisvol te zijn en te blijven voor cliënten. 

Soms lijkt het alsof Onderwijs elke week wel een nieuwe prijs wint. We waren in het nieuws met onder andere SenseMath, de finale van leraar van het jaar en de nieuwe speelplaats in Haren. Elke keer als we in gesprek zijn met onze leerlingen maakt dat ons trots. Ze staan sterk in hun schoenen en weten hun verhaal heel goed te vertellen.  

De ondersteunende diensten dragen vanaf 1 januari met recht een nieuwe naam: Beleid, Advies en Ondersteuning. Met stevige expertise pakken ze de adviesrol, zetten ze het beleid goed neer en helpen ze de organisatie om een professionaliseringsslag te maken.

In 2023 zetten we de medewerker nóg meer op nummer één. We hebben al onze 3000 collega's namelijk nodig om het verschil te kunnen maken. Meer samenwerking en verbinding is hiervoor belangrijk. Niet alleen binnen Visio, tussen domeinen en regio's, maar ook met andere zorgorganisaties en professionals. Andere organisaties kunnen de expertise van Visio goed gebruiken, om zo de kwaliteit van leven voor mensen die niet bij Visio wonen en/of bij ons aankloppen, te vergroten. Zo maken we de maatschappij samen toegankelijker voor iedereen met een visuele beperking. 

In dit jaarbeeld leest u een impressie van de behaalde resultaten en mooie voorbeelden van onze zorg en ons onderwijs van het afgelopen jaar. De inhoud is ingedeeld naar de vijf pijlers die ten grondslag liggen aan de missie van Visio: (1) Betekenisvol voor onze cliënten en leerlingen, (2) Verschil maken in de samenleving, (3) Kennis en expertise als innovatieversneller, (4) Werken vanuit bevlogenheid en (5) Impact vanuit vitale netwerken. 

Wij willen al onze medewerkers, cliënten, leerlingen, vrijwilligers en samenwerkingspartners bedanken voor een impactvol 2022.

Raad van Bestuur Koninklijke Visio
Margreeth Kasper de Kroon
Annelies Versteegden