“We zijn enorm trots op de veerkracht en inzet van onze medewerkers”

“Meedoen mogelijk maken” voor slechtziende en blinde mensen; dat is de missie van Koninklijke Visio. Hoe kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen: de arbeidsmarkt, technologie, het vraagstuk van (financiële) duurzaamheid en de meer complexe vragen van de cliënten en leerlingen? Visio is in 2021 gestart met de verwachting dat de coronapandemie in 2021 een aanzienlijk minder prominente rol zou gaan spelen in vergelijking met het voorafgaande jaar. Inzet op vaccinaties, bescherming van onze cliënten, leerlingen en medewerkers en de continuïteit van zorg en onderwijs stonden centraal. Echter, 2021 bleek nog volop in het teken van corona te staan; een onvoorspelbaar jaar waarin wij allen wederom gedwongen werden wendbaar om te gaan met de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht. Daarnaast kregen we in 2021 te maken met een aantal andere uitdagende ontwikkelingen, zoals de implementatie van ONS (elektronisch cliënten dossier), druk op de tarieven en krapte op de arbeidsmarkt. 

In dit tweede jaar van de uitvoering van de strategie Wendbaar Visio lag de focus op het concretiseren ervan. Er zijn prachtige verhalen opgehaald uit de dagelijkse praktijk waarbij de toegevoegde waarde voor onze cliënten en leerlingen centraal staat. We zien dat Wendbaar Visio steeds meer is gaan leven onder ons allen en we actief inzetten op onze kernwaarden verbinden, ontwikkelen en ondernemen. In deze tijd is het belangrijker dan ooit om de verbinding met elkaar te maken en door de hoge besmettingscijfers oplossingen te blijven zoeken om de dienstverlening voor onze cliënten en leerlingen te blijven continueren. En dat dit is gelukt, maakt ons enorm trots op onze medewerkers.

Daarnaast zijn er ook mooie resultaten bereikt op de doelen die we voor de strategie Wendbaar hadden gesteld. Binnen Onderwijs hebben we toegewerkt naar de predicaten voor excellent en goed onderwijs. Met Revalidatie & Advies hebben we met het project Zicht op Zorg en de herinrichting R&A mooie uitgangspunten bepaald om onze dienstverlening toekomstbestendig te organiseren.  Binnen Wonen & Dagbesteding is methode LACCS geïmplementeerd en zijn er digicoaches opgeleid om medewerkers te ondersteunen bij hun digitale vaardigheden. En, dit is nog maar een kleine greep uit alle voorbeelden.

In dit jaarbeeld leest u een impressie van de behaalde resultaten en diverse mooie voorbeelden van onze zorg en onderwijs van het afgelopen jaar. Ze zijn ingedeeld naar de vijf pijlers die ten grondslag liggen aan de missie van Visio: (1) Betekenisvol voor onze cliënten en leerlingen, (2) Verschil maken in de samenleving, (3) Kennis en expertise als innovatieversneller, (4) Werken vanuit bevlogenheid en (5) Impact vanuit vitale netwerken.

Aan iedereen veel dank die dit jaar zijn steentje heeft bijgedragen om onze missie “meedoen mogelijk maken” verder te realiseren.

Raad van Bestuur Koninklijke Visio
Margreeth Kasper de Kroon
Annelies Versteegden