Verschil maken in de samenleving

Wij dagen andere partijen uit om te werken aan een inclusieve en toegankelijke samenleving en ondersteunen daarbij vanuit onze expertise.

Visio zet handtekening onder Green Deal 3.0

De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector ondersteunt en verleent zorg aan mensen, maar draagt zelf ook bij aan klimaatverandering, door uitstoot van CO2, door afval en door gebruik van grondstoffen. Net als vele zorgaanbieders en -professionals, willen we als Visio deze paradox tegengaan. Daarom zette Margreeth Kasper de Kroon op 8 december 2022 haar handtekening onder de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg. 

Met de ondertekening van Green Deal Duurzame Zorg spreken we de intentie uit om te werken aan concretere doelen. De doelen zijn verdeeld over vijf thema's: actievere inzet op gezondheidsbevordering, vergroten van kennis en bewustwording, verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050, het verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050 en tot slot het terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik). 

Verduurzamen van de zorg is een belangrijke opdracht. Tegelijkertijd staan we voor grote financiële uitdagingen, waardoor deze ambitie onder druk staat. Samen met de VGN en het ministerie van VWS gaan we ons inzetten om deze transformatie te realiseren vanuit het Klimaatfonds.

Let’s talk about our future!

Afgelopen jaar vond VISION 2022 plaats in Dublin. Een conferentie waarbij de laatste ontwikkelingen besproken worden rondom Low-vision. Het thema voor Vision 2022 was IMAGINING THE IMPOSSIBLE.

In gesprek mét de toekomst
Op Vision 2022 praten allerlei wetenschappers en professionals over de toekomst. Echter de toekomst, slechtziende en blinde jongeren, is hierbij zelf niet direct betrokken. Dat heeft geleid tot “Let’s talk about our future”. Projectleider Judith Wijnen was hiervoor initiatiefnemer. Zij stelde haar podium op Vision 2022 volledig beschikbaar aan de jongeren. Met de 19-jarige Twan Driessen als boegbeeld. Twan gaf een vlammend betoog voor een publiek van professionals en wetenschappers uit diverse landen en maakte indruk.

Internationaal jongerenplatform
Met “Let’s talk about the future” willen we slechtziende en blinde jongeren een stem en stevige plek geven in de vormgeving van hun toekomst. Daarvoor willen we internationaal  een jongerenplatform opzetten. Dit platform zal dan de vindplek kunnen worden voor onderzoekers en professionals om relevante praktijkervaringen en toekomstwensen op te kunnen halen voor hun wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. Jongeren krijgen zo meer invloed op de agenda van hun toekomst. 

Meer weten over deze campagne? Bekijk hier de video “Let’s talk about our future” waarin vijf Nederlandse jongeren allemaal op hun eigen manier bezig zijn om hun toekomst vorm te geven.

Bekijk de video hieronder.

Helpdesk ICT-Onderwijs

Visio heeft een helpdesk gelanceerd speciaal voor ICT vraagstukken in het onderwijs! De helpdesk is er voor leerlingen met een visuele beperking of voor bijvoorbeeld docenten die onderwijs of begeleiding bieden aan leerlingen en studenten met een visuele beperking. De vragen kunnen gaan over bijvoorbeeld het gebruik van schoolsoftwarepakketten, digitale (les)boeken en bijbehorende hulpmiddelen. 

De Helpdesk ICT-Onderwijs  is één van de helpdesks van Visio Onderwijs. Er is ook een helpdesk voor Bewegen en Sport én een helpdesk Exacte vakken (wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde). Superhandig toch? Stel hier direct je vraag
School voor blinden en slechtzienden - Koninklijke Visio - Koninklijke Visio

Visio helpdesk startscherm te zien op laptop

Braille-handleiding voor kinderen in ontwikkelingslanden

In veel ontwikkelingslanden is het leren van braille voor blinde kinderen niet vanzelfsprekend. Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking zijn er vaak niet in ontwikkelingslanden. Ook zijn er onvoldoende leerkrachten die braille kunnen onderwijzen. Materialen zoals computers en brailleprinters zijn duur en lees- en onderwijsmaterialen in braille zijn vaak moeilijk te verkrijgen. 

Daarom heeft Visio in samenwerking met internationale experts een online handleiding ontwikkeld om ook deze kinderen braille te leren lezen. De online manual is gericht op technieken die niet afhangen van zulke apparatuur en materialen. De manual is gebaseerd op Unified English Braille en gaat in op de verschillende fasen van braille.

Maar het gaat ook over de manier van onderwijzen van braille. Van voorbereidend braille tot beginnende braille en braille voor gevorderden. Er staan veel links en praktische voorbeelden in en er wordt aandacht besteed aan de verschillende materialen waarmee je braille kunt onderwijzen.

Het boek is bestemd voor leraren van speciale en regulieren scholen die een kind met een visuele beperking in hun klas hebben. Maar ook voor ouders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

 

Close up van bruine handen die braille lezen

In veel ontwikkelingslanden is het leren van braille voor blinde kinderen niet vanzelfsprekend.