Betekenisvol voor onze cliënten en leerlingen

We kijken samen met de cliënt/leerling naar het hele leven en naar welke ondersteuning daarbij nodig is. We zoeken naar de juiste balans en samenhang in leefgebieden om meedoen mogelijk te maken.

Landelijk leesfeest

Op zaterdag 15 april vond een landelijk leesfeest plaats voor kinderen met een visuele beperking in het Beatrixtheater in Utrecht. Het doel was om meer leesplezier te bevorderen bij visueel beperkte kinderen (met een ontwikkelingsleeftijd) van 4-14 jaar. Er waren bekende jeugdschrijvers aanwezig en een poppentheater voor de jongste kinderen. Alle kinderen kregen tijdens het leesfeest een lunch en na afloop een boek in aangepaste versie als cadeau. Een echt feestje dus!

Het leesfeest wordt georganiseerd door Visio, Bartiméus en de Vereniging voor Onbeperkt Lezen in samenwerking met Bibliotheekservice Passend Lezen, Dedicon en CBB.

Visio Zicht op Werk werkt!

Het hebben van een baan is zoveel meer dan alleen het hebben van een inkomen. Werken helpt om van betekenis te zijn, voor jezelf en voor anderen, om mee te doen in de samenleving.

Bij Visio Zicht op Werk maken we werken met een visuele beperking mogelijk. Dit doen we door fysieke en virtuele drempels weg te halen, zodat talenten geheel ten goede komen aan het arbeidsproces. En dat is niet alleen heel prettig voor de slechtziende of blinde werknemer. Ook de werkgever, bedrijfsarts, UWV en/of gemeente hebben hier baat bij. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

In het onderstaande filmpje lichten Mitchel (cliënt), Gabrie (adviseur arbeid), Ronald (UWV) en Ronald (werkgever) toe wat Visio Zicht op Werk doet en voor hen betekent. Kijk of luister je mee?

Neem ook eens een kijkje op het Visio Kennisportaal. Hier vind je een groeiend aantal interessante filmpjes, documenten en handreikingen.
Thema's van het Visio Kennisportaal - Visio Kennisportaal

icoon muisklik

Mitchel: “Ik heb mezelf verder kunnen ontwikkelen als werknemer en ook als mens.”

Portretfoto Joost Heutink

Visio is Topcare-centrum: “We willen excellente zorg blíjven leveren”

Visio heeft het predicaat Topcare behaald. Geen reden om achterover te leunen, wel om trots te zijn. “Het is ook wel eens goed om te horen dat we het écht heel goed doen.” 

“Het predicaat Topcare helpt ons excellente zorg te leveren”, zegt bestuurder Annelies Versteegden van Koninklijke Visio. Visio mag zich sinds september een Topcare-expertisecentrum noemen voor neurovisuele revalidatie en AutO-Mobiliteit. Topcare is een kwaliteitsmerk voor revalidatiecentra en verpleeghuizen die uitblinken in specialistische zorg en behandeling. “Het zegt iets over de kwaliteit die je levert, maar vooral ook over de ambitie het nog beter te doen”, zegt Joost Heutink, strategisch adviseur en bijzonder hoogleraar niet-aangeboren hersenletsel.

Geen eindpunt
Het predicaat is dus zeker geen eindpunt van verbetering, benadrukt Heutink. “Dat gezegd hebbende: ik vind het heel gaaf dat we het predicaat hebben behaald. Er werken bij Visio heel kritische mensen die niet snel tevreden zijn. Het is ook wel eens goed om te horen dat we het écht heel goed doen. Daar mogen ze trots op zijn.” Versteegden: “Het is voor medewerkers ook een bevestiging: je werkt bij een organisatie die excellente zorg levert en dat ook wil blíjven doen.” 

Visitatie
Het doel van Topcare, vertelt directeur David Engelhard van deze stichting, “is uiteindelijk dat de zorg en behandeling zo goed mogelijk zijn”. Een Topcare-centrum moet daarom specialistische zorg bieden, investeren in onderzoek, een lerende organisatie zijn – mét betrokkenheid van cliënten – en de eigen expertise delen. In een visitatie toetst Topcare niet wat er op papier staat, maar hoe dat uitpakt in de praktijk. Engelhard: “Een scholingsplan is niet zo interessant, wat wij willen weten is: kun je laten zien wat medewerkers eraan hebben gehad?” 

Veel onderzoek
Visio is onder de Topcare-deelnemers een “nieuwe eend in de bijt”, aldus Engelhard. Het is de enige landelijk opererende deelnemer en doet veel aan onderzoek. Wat hem verder is opgevallen aan Visio? “Hun ambitie om te blijven leren vind ik ontzettend leuk. Ze zijn al best ver en toch laten ze zich kritisch bevragen en in de keuken kijken.” 

Bewustwording
Visio heeft niet zomaar twee specialismen voorgedragen voor het Topcare-predicaat. Heutink: “Dit zijn programma’s waar onze expertise op een hoog niveau is en waarbij veel professionals betrokken zijn.” Maar wat belangrijker is: Visio streeft naar “bewustwording” over deze onderwerpen, aldus Versteegden. Ongeveer 650.000 mensen in Nederland hebben niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en dit gaat bij 20 tot 50 procent gepaard met visuele beperkingen.

Onderkennen
“De revalidatie van mensen met NAH richt zich vaak op het cognitief, motorisch en emotioneel functioneren. Dat mensen ook problemen hebben met het visueel functioneren wordt vaak niet herkend, waardoor zij toch niet de zorg krijgen die ze nodig hebben”, zegt Heutink. Versteegden: “Als iemand een minder goede coördinatie heeft, beseffen zorgverleners niet dat dit ook kan liggen aan het waarnemen. Dat onderkennen is wel heel relevant voor de revalidatie.” Dankzij trainingen kunnen mensen bijvoorbeeld weer leren lezen of obstakels ontwijken. 

Mobiliteit
Het tweede Topcare-specialisme is AutO-Mobiliteit [https://www.auto-mobiliteit.org/]. Visio adviseert mensen met een visuele beperking over verantwoorde deelname aan het verkeer met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, bromfiets of tractor, eventueel met behulp van training en hulpmiddelen. Ook rond dit onderwerp is er veel onbekendheid. “Om een rijbewijs te halen of behouden, moet je volgens de wet voldoende kunnen zien”, zegt Heutink. “Mensen hebben vaak vragen over wat er mag en wat niet, maar heel vaak weten ze ook niet wat mogelijk is ondanks hun visuele beperking.”

Meer mensen bereiken
Het Topcare-predicaat kan helpen deze onderwerpen onder de aandacht te brengen bij zorgprofessionals en een breder publiek. Het doel is dat meer mensen goede ondersteuning krijgen, en die hoeft lang niet altijd van Visio te komen, benadrukken de twee. Versteegden: “Soms zal een revalidatietraject bij ons nodig zijn, maar wij kunnen ook andere organisaties adviseren of begeleiden om die aanvullende hulp te verlenen. We werken al veel samen met revalidatie-instellingen.” Op het gebied van AutO-Mobiliteit adviseert Visio oogartsen en traint ze rijinstructeurs.

Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter raad van bestuur Visio en David Engelhard van Topcare geven elkaar een box

Leren van elkaar
De voorbereiding op de visitatie heeft veel in gang gezet, vertelt Heutink. “Je neemt de inhoud van de zorg, de processen en de scholing door: waar is het goed genoeg en waar is verbetering belangrijk? We zijn ons ervan bewust geworden dat we meer moeten doen aan intercollegiaal leren. Een lerende organisatie zijn vraagt om leren van elkaar, ook van elkaars fouten. We organiseren meer intervisie en we zien dat professionals daar ook behoefte aan hebben.” 

Zeggenschap cliënten
Cliënten hebben meer zeggenschap gekregen. “Op individueel niveau deden we het al best goed: we stellen de hulpvraag van de cliënt centraal en niet ons aanbod”, zegt Heutink. “Maar dat de cliënt ook invloed moet hebben op hoe je de zorg inricht, dat was heel leerzaam.” Visio vraagt cliënten voortaan naar hun ervaringen en het resultaat van de zorg. De vragenlijsten hiervoor (in zorgjargon: PREM’s en PROM’s) zijn opgesteld door onderzoekers, professionals én cliënten. Heutink: “Voorheen zouden we cliënten eerder hebben gezien als deelnemers aan het onderzoek, nu zaten ze in de stuurgroep. Zij benadrukten bijvoorbeeld dat de vragenlijsten toegankelijk en duidelijk moeten zijn. Grappig was dat ze zeiden: je moet ook kunnen antwoorden dat je verwachtingen zijn overtroffen. Daar waren we anders niet op gekomen.” 

Toegankelijk maken
Een ander inzicht dankzij Topcare is dat verbetering niet altijd verfijning van de zorg vereist, maar soms juist eenvoudiger toegang. Heutink: “Sommige zeer specialistische medewerkers zijn zo schaars dat zij niet iedereen kunnen helpen. We denken nu na over de vraag: hoe kunnen we die hulp in de toekomst laten bieden door iemand die geen specialist is?” 

Online informatie
Ook broedt Visio op voorlichting via de website. “Dan kunnen mensen zelf aan de slag”, zegt Versteegden. Zij werd getroffen door een opmerking van een beoordelaar na afloop van de visitatie. “Een cliënt had verteld dat een eenvoudig advies over verlichting nog het meest had geholpen. Het is soms goed te zien dat kleine dingen belangrijk kunnen zijn. Zo’n advies zetten we nu ook op ons kennisportaal. Deze verschuiving naar zogenaamde zelfhulp helpt ook om de zorg betaalbaar te houden.” 

Kennis ontwikkelen
Daarnaast blijft Visio onverminderd investeren in de ontwikkeling van nieuwe kennis. Heutink: “Het was heel wat werk om op te schrijven wie er allemaal bezig is met onderzoek en met welke universiteiten en hogescholen we samenwerken. Meedoen aan onderzoek is voor ons zó gewoon, dat medewerkers het zich niet eens altijd realiseren. Dan zeiden ze als we ernaar vroegen: ‘Nee, ik doe geen onderzoek. Ik doe wel mee aan een project om de zorg te verbeteren.’ We zijn ons ervan bewust geworden hoeveel onderzoek we eigenlijk doen.”

Scholingen
Topcare stimuleert verbetering van de zorg door scholingen voor deelnemers. Heutink verheugt zich op de uitwisseling met andere expertisecentra. “Het implementeren van nieuwe kennis is ingewikkeld. Het is fijn om te kijken hoe andere organisaties dit doen en te bespreken hoe je de zorg steeds kunt blijven aanscherpen.”

Pilot digitale werkplaats Wonen & Dagbesteding Midden-Nederland

Bij Wonen & Dagbesteding Midden-Nederland is op verzoek van een aantal bewoners een digitale werkplaats gestart. Bewoner gaven aan dat zij het liefst “iets” met technologie wilden doen. In februari is daarom een pilot voor een digitale werkplaats gestart.

Uit de pilot is naar voren gekomen dat bewoners het vooral leuk vinden om iets nuttigs te doen. Zo willen ze bijvoorbeeld een apparaat onderzoeken en daar een handleiding voor andere bewoners of medewerkers bij maken. 

Of bijvoorbeeld studenten helpen met hun stage- of afstudeeropdrachten en leveranciers handvatten geven voor productverbeteringen zoals de toegankelijkheid van spelletjes op de Nintendo Switch.

Bewoners zijn actief aan de slag en hebben een doel waarmee ze anderen kunnen helpen en de toegankelijkheid kunnen verbeteren voor mensen met een visuele beperking. Mooie betekenisvolle ontwikkelingen die aansluiten bij de wens van de bewoners.

Begeleider en man zitten achter iPad

Mooie betekenisvolle ontwikkelingen

Controllers X-box