Kennis en Expertise als innovatieversneller

We ontwikkelen, verzamelen, verrijken en verspreiden continu kennis en expertise. Zo blijven we innoveren en maken we kennis voor iedereen beschikbaar en toegankelijk.

Predicaat excellente school voor Haren, Breda en Rotterdam

De Visio-scholen in Haren, Breda en Rotterdam hebben in 2022 vol trots het predicaat Excellente school voor zowel het speciaal basisonderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs in ontvangst genomen. Zij hebben ieder een eigen excellentieprofiel.

Op de scholen werd het feest gevierd met de leerlingen, leerkrachten en ouders. Naast Visio excellente school-gebakjes, ontvingen de leerlingen een rugzak met “Mijn school is excellent”. En de medewerkers drinken hun koffie voortaan uit een excellente mok. 

Nieuwe mijlpaal voor Visio Onderwijs
Wij ondersteunen ieder kind met een visuele beperking zo goed mogelijk bij zijn voorbereiding op de toekomst, met al z’n mogelijkheden, beperkingen, talenten en bijzonderheden. Deze waardering is de kroon op het werk in de ambitie van Visio Onderwijs om slechtziende en blinde leerlingen excellent onderwijs en de beste begeleiding te bieden op het niveau van ernstig meervoudig beperkt (EMB) tot en met havo.

Margreeth Kasper de Kroon neemt predicaat Excellent Onderwijs in ontvangst

Visio in Ergotherapie Magazine

In het vakblad Ergotherapie Magazine is in 2022 het artikel "Als je ogen het zien, maar je hersenen niet" verschenen van Visio. Ergotherapeuten Miranda Zwijgers en Marieke Steendam gaan in dit artikel dieper in op de in 2020 gepubliceerde Richtlijn behandeling CVI.

Er wordt globaal beschreven wat CVI is, hoe de richtlijn leidt tot meer eenduidigheid, wat de inhoud van de richtlijn is en wat de rol is van ergotherapeuten binnen de visuele sector en van collega’s daarbuiten. Het gebruik van de richtlijn wordt geïllustreerd met een uitgebreide casus. 

Een prachtige publicatie waar we trots op zijn. Lees 'm hier door.

SenseMath: handen voelen een parabool op de iPad

Twee keer goud voor SenseMath -
Dutch Interactive Awards 2022

SenseMath, de app die wiskundige functies hoorbaar maakt, heeft een Dutch Interactive Award (DIA) gewonnen. En niet één gouden DIA, maar zelfs twee! Zowel in de categorie “Future Interfaces” als in “Tools” pakte SenseMath de hoofdprijs. De jury sprak van "een crossmediale aanpak in optima forma. Een bewonderingswaardig goed en sterk uitgevoerd concept." Daarnaast prijst de jury de "enorme en positieve impact" die Sensemath heeft voor mensen met een visuele beperking.  

De DIA zijn dé prijzen voor het allerbeste interactieve werk van Nederlandse makers. SenseMath, door Visio met internetbureau Q42 ontwikkeld en neergezet. SenseMath won van grote namen als Willem Wever en het Boijmans Depot. De jury is lovend over de app. "De impact van dit product is enorm en de wereldwijde potentie is groot." 

Vanuit Q42, Visio en Wismon is de app gemaakt met een divers en professioneel team van Toegankelijkheid experts, wiskundedocenten, programmeurs, sound engineer, ervaringsdeskundigen en leerlingen. Een mooie mijlpaal voor Visio Onderwijs op weg naar het beste onderwijs en begeleiding van slechtziende en blinde leerlingen!

De winnaars nemen prijs in ontvangst

Holistisch ontwikkelingsprogramma voor kinderen in Ghana

Zo’n 1,5% van de Ghanese bevolking heeft een visuele beperking. Dat zijn ongeveer 500.000 mensen. De wil vanuit de overheid om deze mensen goede zorg en goed onderwijs te geven, is er. Maar hoe regel je dat in een land met 37 miljoen mensen die in 254 districten wonen en ieder hun eigen wetten en gebruiken hebben?

Met hulp van de kerk
Ghana is zeer christelijk. Op iedere hoek van de straat, op ieder voertuig, zie je uitingen van het geloof. Het is bijna vanzelfsprekend dat je dus bij de goed georganiseerde kerk uitkomt om inclusief onderwijs te gaan organiseren. De Presbyterian Health Services of Ghana onderhoudt nauwe contacten met de overheid en Visio heeft al nauw met deze organisatie samengewerkt.

Focus op zes districten en op kinderen tot zes jaar
De pijlers op alle 254 districten tegelijk richten, is een illusie. Dus is gekozen om eerst te concentreren op zes districten waar al behoorlijk wat voorzieningen zijn. Zo kennen deze districten al scholen voor blinden en scholen met aparte units voor slechtzienden. Een tweede focus was die op kinderen van 0–6 jaar, waarbij de ambitie is gedefinieerd om meer kinderen met een visuele beperking in te laten stromen in het reguliere onderwijs. 

Wat is de grootste uitdaging in Ghana?
De wetten zijn er. De structuur om die wetten na te leven nog niet. In zo’n uitgestrekt land, met zo’n grote diversiteit in districten en zo’n groot percentage aan kinderen met een visuele beperking is dat een complexe uitdaging. De kerk is de verbindende schakel. Maar daar ligt nu ook de primaire uitdaging vanuit Visio: zorgen dat die kerk zich eigenaar gaat voelen van de uitdaging. Als de kerk zich proactief in gaat spannen om inclusief onderwijs te implementeren en als zij de overheid daar in meekrijgt, dan kunnen er mooie dingen gebeuren in Ghana. En daar gaan wij als Visio voor!

Onze ambitie is meer kinderen met een visuele beperking in laten stromen in het reguliere onderwijs in Ghana. 

Deelnemers van Visio staan voor banner Closing the Gap

Closing the gap

Closing the gap is een jaarlijks congres in Minneapolis, Minnesota, Verenigde Staten. Dit congres gaat over het delen van kennis over en ervaringen met ondersteunende technologie (AT). Er zijn vele presentaties, waar praktische en toepasbare strategieën en best practices worden getoond. Vele exposanten van over de hele wereld laten bezoekers kennis maken met de nieuwste technologieën die vandaag het verschil maken. 

Na 3 jaar online, werd dit jaar de 40ste editie weer op locatie georganiseerd. Het congres heeft een aanbod van een kleine 180 workshops verdeeld over 3 dagen en een beursvloer met ongeveer 60 stands. Ingen Kok (projectleider Wonen & Dagbesteding Midden-Nederland) en Miriam van Hees (coördinator Onderwijs Breda) zijn voor Visio afgereisd naar Minneapolis. 

Zij hebben kennis opgedaan over bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden met de Tobii Dynavox en verschillende mogelijkheden voor slimme oplossingen voor agenda gebruik en Smart watch integretion. Ze zijn ook zelf aan de slag gegaan in een paar “doe het zelf” workshops. Zo mochten ze schakelaars aansluiten aan een iPad en daar een recept voor maken. Ook stond de combinatie 3D printen en het aanpassen van schakelspeelgoed op het programma waarbij een eigen gemaakt speeltje gemaakt is. Tot slot hebben ze kennis mogen opdoen over hoe je technologie kunt gebruiken bij lessen kunstzinnige vorming aan EMB leerlingen.