Kennis en Expertise als innovatieversneller

We ontwikkelen, verzamelen, verrijken en verspreiden continu kennis en expertise. Zo blijven we innoveren en maken we kennis voor iedereen beschikbaar en toegankelijk.

SenseMath: app die wiskundige functies hoorbaar maakt

Wiskunde is een moeilijk vak om toegankelijk te maken voor blinde scholieren. Daarom heeft Visio de SenseMath app voor iOS ontwikkeld om wiskunde toegankelijker, bruikbaarder en makkelijker te maken. Deze unieke app maakt wiskundige functies hoorbaar.

De app gebruikt sonificatie om niet-auditieve data, in dit geval wiskundige grafieken om te zetten in geluid. In de app kun je een wiskundige formule invoeren waarna de app er een audioweergave van maakt. Met de audioweergave kan een blinde leerling een beeld vormen van het verloop van de grafiek. Dit verkennen gaat tot wel twaalf keer sneller dan met een tactiele tekening. Alle opdrachten die een grafiek bevatten uit de wiskunde methodes Getal & Ruimte en Moderne Wiskunde zijn al beschikbaar in de app.

Het speerpunt bij de ontwikkeling van de app was de optimale toegankelijkheid. Elke functie wordt zowel in beeld, spraak als braille weergegeven, via een lineaire of wiskundige weergave. Naast de functies zijn wiskundige elementen, zoals snijpunten en toppen, in geluid aan of uit te zetten. De afspeelsnelheid en het karakter van het geluid kan eenvoudig worden gewijzigd.

Bekijk de video SenseMath Promotievideo

Visio Zicht op Werk wint met idee technologie voor inclusie

Het idee van Visio Zicht op Werk om een voorleesbril voor mensen met een leesbeperking in te zetten op de werkvloer is door een deskundige jury onder leiding van Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University, uitgeroepen tot één van de winnaars van de Challenge Tech for Inclusion 2021. De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) schrijft de challenge elke twee jaar uit, om ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Dit jaar deed Visio Zicht op Werk voor de tweede keer mee, samen met onder andere Lexima-Reinecker Vision, UWV afdeling Voorzieningen en Bartiméus.

Veel mensen met een beperking staan op de arbeidsmarkt nog langs de zijlijn. Dat geldt ook voor slechtziende en blinde mensen. Inzet van technologie kan hen helpen om mee te doen aan het werkproces en om hiermee de arbeidsparticipatie te vergroten.

Voorleesbril vergroot kans op betaalde baan
“Een voorleesbril is een prachtig voorbeeld hoe technologie meer mogelijk maakt in het arbeidsproces”, aldus Femke Braun, adviseur arbeid bij Visio Zicht op Werk. “De bril leest onder andere teksten voor en herkent gezichten en producten. Vanaf januari 2022 gaan we een jaar lang een pilot draaien, waarbij we de voorleesbril inzetten op twintig zeer verschillende werkplekken en in uiteenlopende functies. Zo willen we laten zien dat deze technologie de kans op een betaalde baan voor mensen met een leesbeperking vergroot.” 

De nieuwe pilot beperkt zich niet tot slechtziende en blinde mensen, maar richt zich ook op laaggeletterden en op mensen met een motorische disbalans, zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bovendien wordt, naast de voorleesbril, een navibelt ingezet als mobiliteitsmiddel voor mensen met een visuele disbalans. Dit is een gordel/riem van textiel met ingebouwde trilelementen die aangeven in welke richting de drager moet lopen om op de gewenste bestemming te komen.

Al eerder in de prijzen
In 2019 behoorden Visio Zicht op Werk en de genoemde samenwerkingspartners ook al tot de winnaars. In de pilot die erop volgde, hebben zij met succes kleinschalig een voorleesbril ingezet. Het filmpje van Nikki en Randy laat zien hoe dat in zijn werk gaat. “Deelname aan deze challenges en pilots past bij waar we vanuit Visio Zicht op Werk voor staan”, licht Stephen van Bijleveld, manager Visio Zicht op Werk, toe. “Wij nemen de drempels van een visuele beperking in het werk weg door met alle betrokken partijen te kijken naar wat wél kan. Hoe kunnen we iemand zijn talenten ten volste (laten) benutten en meedoen mogelijk maken? De inzet van technologie vormt vaak een belangrijk deel van het antwoord op deze vraag.”

Visio Zicht op Werk wint met idee technologie voor inclusie
Arbeidsparticipatie met een visuele beperking - YouTube
Viso Zicht op Werk met audiodescriptie - YouTube

Jonge vrouw met voorleesbril. Zij leest etiket in een kledingstuk.

Beleeflocatie De Brink: kennismaken met slimme technologie

Het (T)huis van Morgen heeft nu in Vries bij Visio De Brink een nieuwe vaste beleeflocatie geopend. Hier maken cliënten kennis met en leren ze van technologie. Ook is het plan om er een vorm van dagbesteding te organiseren. De slimme technologie op de beleeflocatie is toegankelijk en vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van slechtziende en blinde mensen. In het geval van de cliënten van Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland zijn dat meervoudig beperkte mensen. Kortom: slimme technologie maakt meedoen mogelijk!

Krant Zorg & Technologie
In april 2021 verscheen de krant Zorg & Technologie met informatie over de beleeflocatie, ervaringsverhalen, een productencatalogus en door het VisioLab geteste technologische ontwikkelingen.

Krant-Zorg-Technologie.pdf (visio.org)
Beleeflocatie bij Visio De Brink in Vries: kennismaken met slimme technologie

Kaft krant Zorg & Technologie. Met knuffelzeehond en twee jonge vrouwen.

Internationale kennisontwikkeling en innovatie

Visio is al jaren actief betrokken in verschillende internationale en Europese netwerken en (onderzoeks-)projecten. Deze actieve deelname in netwerken en projecten draagt bij aan de (door)ontwikkeling van onze zorg voor slechtziende en blinde mensen in Nederland en bij partnerorganisaties in het buitenland. Ondanks dat ook in 2021 niet veel gereisd kon worden om onze partners te ontmoeten, vonden projectvergaderingen en activiteiten van lopende projecten zoals SMILE Too en 3D4VIP online plaats.

ICT screening voor EMB
In 2021 sloten we met succes het Europese Erasmus+ project iExpress af. In dit project werkten we drie jaar lang samen met partners uit Hongarije, IJsland en Spanje. iExpress biedt professionals één complete, digitale tool om ICT-vaardigheden van slechtziende en blinde EMB leerlingen en cliënten op een gestandaardiseerde, effectieve en gemakkelijke manier te testen, trainen en monitoren. De iExpress software is voor elke professional die met de doelgroep werkt te gebruiken en is te vinden op het iExpress webplatform.

Een ouder vertelt: “Communicatie door gebruik van ICT biedt mijn kind meer mogelijkheden om ons te laten zien wat hij wil. Daar wordt hij gelukkiger van.”

Een professional: “Deze leerling heeft ernstige motorische, spraak- en visuele problemen, maar zijn cognitieve vaardigheden zijn waarschijnlijk beter dan we nu zien. 

Met de ICT-mogelijkheden kunnen we nu beter te weten komen wat hij echt begrijpt en wil vertellen.”

De iExpress-tool biedt slechtziende en blinde EMB leerlingen en cliënten mogelijkheden om hun interactiemogelijkheden te vergroten door middel van ICT, waardoor ze zelfredzamer worden en hun welzijn verbetert. Dit kun je duidelijk zien in de iExpress-animatiefilm: Kate’s broers en zussen kunnen nu spelletjes met haar spelen, omdat ze kan dobbelen via touchscreen.

Internationaal onderzoek: OptiVisT
In 2021 heeft Visio voor het Europese onderzoeksproject OptiVisT twee getalenteerde, internationale onderzoekers aangenomen. Zij gaan de komende drie jaar onderzoek doen naar “Functional vision assessment of children with Cerebral Visual Impairment” en “Assessment and training of functional vision in rehabilitation using Virtual Reality”. 

Het project heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve tests om functionele visuele vaardigheden te beoordelen. Daarnaast biedt het tools om deze vaardigheden binnen de revalidatie te trainen en uit te breiden.

Meer weten?  Neem een kijkje op de website

Presentatie. Links, man geeft presentatie, rechts twee jongeren luisteren aandachtig.

Kate’s broers en zussen kunnen nu spelletjes met haar spelen, omdat ze kan dobbelen via touchscreen.