Missie

Onze missie is “meedoen mogelijk maken”. Wij stimuleren mensen met een visuele beperking om hun mogelijkheden te benutten. Door te kijken wat wél kan: worden wie je wilt zijn, en zo zelfstandig mogelijk te leven. Voor iedereen met een visuele beperking en eventueel bijkomende beperkingen. Door het bieden van specialistische expertise op het gebied van een visuele beperking. Ook voor de mensen en organisaties om ons heen.

Visie

Om meedoen mogelijk te maken, kijken we breed naar de mens met een visuele beperking. Niet alleen naar de visuele functies maar ook naar iemands mogelijkheden om de beperking te compenseren. En naar zijn of haar omgeving. In 2022 zijn er mooie resultaten geboekt binnen de vijf visiepijlers die meedoen mogelijk maken.