Cijfers

Aantal cliënten en leerlingen

14.306 

Cliënten
Revalidatie & Advies  

759

Cliënten
Wonen & Dagbesteding

417

Leerlingen
Visio-scholen 

1.933 

Leerlingen
op reguliere scholen met Visio-begeleiding 

Aantal medewerkers

2.828

Totaal

2.454

In de zorg 

374

In het Onderwijs 

Aantal fte

1.929

Totaal

1.673

In de zorg 

256

In het Onderwijs 

Jaaromzet

€ 174.333.115 

Tevredenheid cliënten en leerlingen

Leerlingen speciaal onderwijs  7,7
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs  7,9
Ouders van leerlingen in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs  8,4
Ambulant begeleide leerlingen (meting eens per 3 jaar)  8,3
Ouders van ambulant begeleide leerlingen  8,5

Cliënten Revalidatie & Advies (volwassenzorg)  7,9
Kind & Jeugd-zorg  8,4
Cliënten Wonen & Dagbesteding (op 5-puntschaal)  3,8 


Waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets mis.
Er werden 40 klachten van cliënten en leerlingen centraal gemeld.

Onze locaties in Nederland