Cijfers

Aantal cliënten en leerlingen

15.643

Cliënten
Revalidatie & Advies  

759

Cliënten
Wonen & Dagbesteding

422

Leerlingen op
Visio-scholen

1.978

Leerlingen op
reguliere scholen met Visio-begeleiding

Aantal medewerkers

2.654

Totaal

2.269

In de zorg 

385

In het onderwijs

Aantal fte

1.936

Totaal

1.663

In de zorg 

273

In het Onderwijs 

Jaaromzet

€ 184.814.260

Tevredenheid cliënten en leerlingen

Leerlingen speciaal onderwijs  8,8
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs  7,1
Ouders van leerlingen in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs  8,2
Ambulant begeleide leerlingen (meting eens per 3 jaar)  8,3
Ouders van ambulant begeleide leerlingen  8,5

Cliënten Revalidatie & Advies (volwassenzorg)  7,9
Cliënten Wonen & Dagbesteding (op 5-puntschaal,
meting eens per 3 jaar, volgende meting in 2023)  3,8 

Waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets mis.
Er werden 45 klachten van cliënten en leerlingen centraal gemeld.
Bron: kwaliteit 15-5-2023

Onze locaties in Nederland

Kaart nederland met overzicht van alle Visio locaties